DISCLAIMER

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van de website van Freelancers United. Door een van de webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Freelancers United is de eigenaar van deze website. Freelancers United besteedt de grootst mogelijke zorg aan de content van deze site, doch, aanvaardt Freelancers United geen aansprakelijkheid ten aanzien van de mogelijke onjuistheden van het getoonde. De content op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Echter kan het voorkomen dat de weergegeven content op de site niet meer geheel juist is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Freelancers United te worden verzocht.

Freelancers United is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.