FLEXIBEL VAKMANSCHAP

Onze opdracht is om samen met onze professionals flexibel en op maat de organisatie-doelstellingen van onze klanten te helpen realiseren. Dat gaat veel verder dan alleen het professioneel fixen van de klus. Die gaat over het creëren van op maat gemaakte antwoorden op snel veranderende behoeften.

De behoeften van zowel opdrachtgevers als onze professionals veranderen razendsnel. Aan ons de taak om flexibel mee te bewegen in die veranderende behoeften.
Bij de klant gaat het gesprek ook over mee-ondernemen, soms samen risico dragen. Zo zien we een toenemende vraag over output afspraken, over super-specialisten, over het opleiden van de bestaande pool. Altijd praten we dan over de onmisbaarheid van een professionele flexibele schil. Die geeft de organisatie wendbaarheid. Wij zetten samen het juiste profiel neer waar het nodig is, wanneer het nodig is. Want dat is efficiënt, effectief en uiteindelijk financieel slim.

Vakmanschap en flexibiliteit als strategische pijler van organisaties. Om beter, sneller, innovatiever en effectiever te kunnen inspelen op verandering. Het managen van een flexibele schil met de juiste mensen, naast vaste collega’s, wordt onderdeel van het beleid van organisaties die inspelen op de toekomst. En daarom is Freelancers United er: om aan die huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen bij te dragen.