Communicatie specialismen

Communicatie gaat over het uitdragen van een boodschap. Dat kan zowel marketing als organisatie gerelateerd zijn.
Bij communicatie wordt, naar aanleiding van een strategie (doel, doelgroep, boodschap, middelen en kanalen), een verhaal overgebracht naar stakeholders.

// uitdragen, implementeren, communiceren van de strategie

1. Concept

CONVERSATION DESIGNER
Een conversation designer richt zich op het schrijven van teksten voor gesprekken met chatbots en de klant. Deze rol is een combinatie van copywriting en interactie-ontwerper.

CONTENT MANAGER
Een content manager is verantwoordelijk voor de inhoud en het redigeren van de content op communicatiekanalen.

CONTENT MARKETEER
Een content marketeer richt zich op het creëren, verspreiden en vindbaar maken van content aan de hand van data, die aansluit op de doelgroep.

SOCIAL MEDIA MANAGER
Een social media manager is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, activatie en het beheren van verschillende social media platformen en zet deze op verschillende manieren in voor de organisatie.

SOCIAL MEDIA MARKETEER
Een social media marketeer richt zich op het bedenken, creëren en inzetten van content voor social media platformen.

BRANDED CONTENT SPECIALIST
Een branded content specialist richt zich op het combineren van het merk met entertainment op een betaald kanaal, waarin niet zozeer het merkverhaal maar een dienst of het product wordt gepositioneerd.

INFLUENCER
Een influencer richt zich op het maken van reclame via communicatiekanalen, voor een bepaald product of organisatie. Het doel is om, door lange blootstelling aan het merk of product, de doelgroep te doen overhalen om het product te kopen.

2. Corporate communicatie & PR

CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER
Een corporate communications manager is verantwoordelijk voor de externe communicatie van de organisatie naar de markt en stakeholders.

PR MANAGER
Een PR manager (Public Relations) is verantwoordelijk voor het onderhouden van de relatie tussen een organisatie en
de klant, zodat er een gunstig imago wordt gevormd bij een breed publiek. Een PR Manager werkt nauw samen met brand activation specialisten, content/social media managers en influencers.

PR SPECIALIST
Een PR specialist richt zich op het onderhouden van de relatie tussen een organisatie en de klant, zodat er een gunstig imago wordt gevormd bij een breed publiek.

WOORDVOERDER | PERSVOORLICHTER
Een woordvoerder | persvoorlichter richt zich op de afhandeling van inkomende mediavragen en verzorgt uitgaande berichten naar de media. Een woordvoerder | persvoorlichter is de schakel tussen de organisatie en de media.

CRISISCOMMUNICATIE SPECIALIST
Een crisiscommunicatie specialist richt zich op het behouden van de reputatie van een organisatie wanneer er zich een crisissituatie voordoet.

LOBBYIST
Een lobbyist richt zich op het uitoefenen van invloed op (politieke) besluiten, beleidsmakers en onderzoekers zodat zij het belang van de organisatie waar de lobbyist voor werkt verdedigt.

INTERNE COMMUNICATIE SPECIALIST
Een interne communicatie specialist richt zich op het beschikbaar maken, doorgeven en ontvangen van informatie van medewerkers van een organisatie. Interne communicatie is altijd gekoppeld aan de cultuur en structuur van de organisatie.

CUSTOMER SERVICE | CARE SPECIALIST
Een customer service | care specialist richt zich op het verlenen van een optimale service aan de klanten van de organisatie om de customer experience te verhogen. Een customer service | care specialist werkt B2C.

3. Creatie

COPYWRITER
Een copywriter richt zich op het schrijven van wervende
en overtuigende teksten, met als doel de doelgroep aan te spreken en te verleiden voor een bepaald product of dienst. Bij een copywriter ligt de focus op reclame, branding en concepten. Een copywriter heeft vaak een voorkeur aan short copy of long copy.

TEKSTSCHRIJVER
Een tekstschrijver richt zich op het schrijven van neutrale teksten waarbij de focus op communicatie en onderzoek ligt.

WEB REDACTEUR
Een web redacteur is verantwoordelijk voor het redactiewerk aan een website. Dit is met name het redigeren van teksten, het (mede) bepalen van de inhoud en het up-to-date houden van de site.

ART DIRECTOR
Een art director is verantwoordelijk voor het vertalen van de (merk)strategie van een organisatie naar een visuele merkidentiteit of reclamecampagne.

GRAPHIC DESIGNER
Een graphic designer richt zich op het visueel vertalen van merk- en marketingstrategie door het verzorgen van de grafische vormgeving van zowel drukwerk als het ontwerpen van (digitale) producten.

PRODUCT DESIGNER
Een product designer richt zich op het creëren van ontwerpvoorstellen, totaalconcepten en artworks voor diensten en producten van de organisatie.

UX DESIGNER
Een UX designer (User Experience) richt zich op het creëren van een ontwerp dat resulteert in een optimale gebruikerser- varing.

UI DESIGNER
Een UI designer (User Interface) richt zich op het creëren van een ontwerp dat resulteert in een optimale gebruikersomgeving.

DTP’ER
Een DTP ’er (Desktop-Publishing) richt zich op alle lay-out-, opmaak en retoucheerwerkzaamheden van drukwerk.

SIGNMAKER
Een signmaker richt zich op het creëren en ontwerpen van reclame gerelateerde visuele communicatie zoals billboards, vlaggen, bewegwijzering, posters, naamborden, lichtreclame of gevelreclame.

PACKAGING DESIGNER
Een packaging designer richt zich op het ontwerpen van verpakkingen voor producten.

(3D) ANIMATOR
Een (3D) animator richt zich op het maken van een illusie van beweging, door meerdere afbeeldingen snel achter elkaar weer te geven, waardoor een animatie ontstaat.

ILLUSTRATOR
Een illustrator richt zich op het maken van illustraties.

VIDEOGRAAF
Een videograaf richt zich op het maken van audiovisuele producties die variëren van: kort & catchy tot film & documentaires.

VIDEO EDITOR
Een video editor richt zich op het bewerken van audiovisuele producties.

FOTOGRAAF
Een fotograaf richt zich op het vastleggen van beeld. Specialisaties hierbinnen kunnen zijn: persfotografie, modefotografie, reclamefotografie, industriële fotografie, bedrijfsfotografie en medische fotografie.

PHOTO EDITOR | BEELDBEWERKER
Een photo editor | beeldbewerker richt zich op het bewerken van foto’s.

BEELDSELECTEUR
Een beeldselecteur richt zich op het selecteren van visuele beelden.