Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van de website van Freelancers United. Door een van de webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Freelancers United is de eigenaar van deze website. Freelancers United besteedt de grootst mogelijke zorg aan de content van de site, doch, aanvaardt Freelancers United geen aansprakelijkheid ten aanzien van de mogelijke onjuistheden van het getoonde. De content op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Echter kan het voorkomen dat de weergegeven content op de site niet meer geheel juist is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Freelancers United te worden verzocht.

Freelancers United is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

WE RESPECT YOUR PRIVACY

Jouw gegevens worden door ons opgeslagen met als doel jou te kunnen verbinden met passende opdrachten en opdrachtgevers.

Wij gebruiken jouw gegevens om te kunnen beoordelen of jij een geschikte professional bent voor een van onze opdrachtgevers en bij ons uitgezette opdrachten. Dit doen wij op basis van jouw cv en adresgegevens. Om dit vervolgens te kunnen toetsen, hebben we jouw telefoonnummer en e-mailadres nodig.

Wij sturen jouw gegevens (naam, leeftijd, woonplaats, tarief en werkervaringen) alleen naar de desbetreffende opdrachtgever na overleg en met jouw akkoord.

Jouw gegevens en documenten worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en hier gaan wij uiterst vertrouwelijk mee om. Indien je bezwaar hebt of je gegevens wilt inzien, laat het ons dan weten. Je kunt op verzoek te allen tijde je gegevens inzien en desgewenst laten verwijderen.

Wij hebben echter ook te maken met de bewaarplicht van gegevens. Hierbij valt te denken aan opdrachtbevestigingen, kopie paspoorten, kvk-uittreksels en vergelijkbare gegevens. Deze bewaarplicht duurt 7 jaar en gaat boven het recht op vergetelheid.