Blog // HR JAARPLAN EEN TICK IN THE BOX?

Bij veel bedrijven zien we aan het einde van het jaar de automatische reflex dat het jaarplan voor het komende jaar moet worden opgeleverd. Daarnaast zijn we ook nog druk met het uitvoeren en verantwoorden van het huidige plan. En vergeet niet dat we in de laatste periode van het kalenderjaar er vaak nog een enorme hoeveelheid aan werk ligt dat nog af moet. Dat laatste kwartaal is altijd snel voorbij en dan zitten we alweer in december. Een maand die door de feestdagen vaak minder productief is en waarin veel verlof wordt opgenomen. Vaak krijg je als organisatie het gevoel dat het nieuwe jaar het startpunt is voor vernieuwing met een nieuwe opstart. Enigszins is dit ook wel zo met de komst van het nieuwe jaarplan waarin de focus en nieuwe doelstellingen worden gepresenteerd. Echter, er is geen sprake van een complete nieuw opstart of reorganisatie. Het fundament van je organisatie blijft bestaan met slechts een aantal toevoegingen van nieuwe concrete ideeën en strategieën. Het voornaamste doel is om het nieuwe jaarplan goed te presenteren zodat het daadwerkelijk kan rekenen op draagvlak binnen je organisatie.

Een goed jaarplan is ‘KRUIF’

Het is van groot belang dat je in staat bent om de complexe materie waarmee je te maken hebt gehad het afgelopen jaar te vertalen naar een helder en inzichtelijk stuk wat voor iedere medewerker behapbaar is. Daarnaast moet je tijdens het schrijven van een goed doordacht jaarplan rekening houden met een aantal punten die wij hebben samengevat als het fundament KRUIF. Lees hieronder waar KRUIF uit bestaat.

Kraakhelder. Een goed plan past binnen de grotere doelstellingen van de organisatie waar voor iedereen helemaal helder is in welke richting we op gaan.

Realistisch. Ervan uitgaande dat het jaar uit 12 maanden bestaat en dat we realistisch weten dat we het jaar het beste kunnen opsplitsen in (de eerste) 7  en (de laatste) 4 maanden.

Uitgedacht. Welke heldere samenwerkingsafspraken heb je met stakeholders gemaakt om succesvol te zijn, ook als het in de uitvoering even tegenzit? Welke beren denk je onderweg tegen te komen en hoe ga je er dan mee om?

Inzichtelijk. Het maakt duidelijk met welke niet-onderhandelbare factoren je te maken hebt. Succes wordt bepaald door al aan de voorkant rekening te houden met de uitvoering ervan.

Flexibel. Toon lef en moed om tussentijds de route bij te stellen richting het gewenste resultaat. Zeggen we dat je het resultaat moet loslaten? Zeer zeker niet! Je houdt focus op je einddoel en blijft ferme stappen zetten, maar wel vanuit realisme en niet vanuit idealisme. 

Inhoudelijke materie

Nu de wijze waarop een jaarplan moet worden geschreven duidelijk is, willen we het een en ander meegeven hoe en vooral welke inhoud het best kan worden toegevoegd in het jaarplan.

Om te beginnen is belangrijk om het jaarplan niet te verwarren met een HR-kalender waarin je jaarlijkse activiteiten staan opgesomd.

Volgens ons zijn dit de topprioriteiten voor HR-leiders in 2022 die een plek moeten krijgen in een goed HR-plan:

 • Talentstrategie rond vaardigheden en competenties
  Om vooruit te komen is het belangrijk om een inschatting te maken van de vaardigheden die medewerkers nodig hebben om de organisatie te verzekeren van succes in de toekomst. Op grond hiervan moeten talentstrategieën worden gestructureerd rond vaardigheden, niet alleen rollen. Dit zorgt voor een wendbaarder personeelsbestand.
 • Well-being
  Focus op het welbevinden van de mens, waarbij het niet alleen om de mens in het werk zelf gaat. Zet de mens centraal bij onderwerpen als gezondheid (fysiek en mentaal), gezonde relaties en een gezonde werkomgeving.
 • Verbindend leiderschap
  Equipeer managers om leiding te geven in een organisatie waar medewerkers voorrang krijgen boven de processen. Waar een growth mindset de standaard is en transparantie een hygiënefactor is.
 • Diversity, Equity, Inclusion and beloning
  DEIB is de verantwoordelijkheid van de top van de organisatie. Deze moet zich verantwoordelijk voelen om dit integraal op te nemen in de organisatiestrategie.
 • Post-Covid-trends
  Welke  post-Covid trends zijn relevant voor jouw bedrijf, hebben impact of zijn een kans om te benutten voor de strategische doelen van je organisatie? Denk aan het hybride werken, sociale structuren en polarisatie en de balans tussen werk- en privétijd.

Wij raden je sterk aan om deze trends in je HR plan te verwerken, omdat het onderwerpen zijn die heel actueel zijn en steeds belangrijker zullen worden in de toekomst. Je moet dus zorgen dat deze trends samen worden gebracht met je prioriteiten, gewenste resultaten en uiteindelijke doel. Daarnaast is het van groot belang dat het jaarplan richting gaat geven. Dat gebeurt niet alleen door een sterk verhaal, het gaat er ook om hoe je daar als organisatie op doorpakt. Introduceer daarom een aantal formele mechanismes die zichtbaarheid bewaren en ervoor zorgen dat focuspunten niet worden vergeten. Zet bijvoorbeeld een aantal doelstellingen van je jaarplan op de radar en implementeer evaluatiemomenten. Het zou zonde zijn als de energie en focus die je hebt gelegd op het veranderverhaal niet worden nageleefd omdat de doelstellingen niet zijn gegrond en worden vergeten.

We delen graag onze kennis en ervaring met je, om je zo op weg te helpen om jouw strategie ook succesvol ten uitvoer te brengen. Neem dan ook gerust contact op als we je kunnen helpen bij jouw HR plan 2022.