Blog // Column Joanna den Houdijker: “Hoger rendement dan alleen maar die yoga-les”

Verzuim is lastig. Voor de zieke medewerker, voor de collega’s en voor jou als werkgever. De afwezigheid van een zieke werknemer voel je direct in de organisatie. Je vraag je je af: hoe komt dit allemaal? Wiens verantwoordelijkheid is dat? Hoe ga je hiermee om?

Voorkomen is beter dan genezen
Burn-out is een van de meest voorkomende beroepsziektes. Wist je dat 1 op de 6 werknemers in Nederland burn-out klachten heeft?

In plaats van te focussen op het herstelproces van een zieke medewerker, is het beter om ruimte te creëren voor preventiemaatregelen, want verzuim kost gemiddeld €300,- per medewerker/ per dag. Uit onderzoek van TNO blijkt verder dat het gemiddelde aantal dagen werkstress-gerelateerd verzuim in 2019 opliep naar 30 dagen. In 2015 was dit nog 24 dagen. Een burn-out van 8 maanden kost al snel € 80.000,- en dat is nog exclusief kosten voor vervanging.

Iedereen kan overspannen of burn-out raken, al lijkt men nog zo sterk en stevig. Niet iedereen laat zien dat er iets aan de hand is. Medewerkers die perfectionistisch zijn, plichtsgetrouw en hardwerkend zijn extra gevoelig voor overmatige stress. Herken de symptomen op tijd en maak het bespreekbaar met je medewerker, toon oprechte interesse in de medewerker en schakel op tijd hulp in.

Maar hoe zorg je er nu voor dat medewerkers fysiek en mentaal gezond blijven en hun werk met plezier doen?

Effectief vitaliteitsbeleid is meer dan fruit op kantoor en een yoga-les
Natuurlijk vindt jouw organisatie duurzame inzetbaarheid belangrijk. Jullie zijn al bezig om beleid rondom dit thema te maken. Dat is een goede zaak, maar er is ook een grote valkuil en ik zie veel organisaties daarin trappen. Dat uit zich in fruit op kantoor, gratis yogalessen, online wellbeing-trainingen etc… En die zijn natuurlijk fijn en “nice to have” maar veranderen jammer genoeg maar weinig. De echte winst is te behalen in de kern van het personeelsbeleid. Daarin hebben werkgevers en werknemers elk hun eigen verantwoordelijkheid. Die begint bij de rol van de werkgever: die heeft een leidende rol en draagt zorg voor een heldere missie, visie en strategie en een vitale organisatie.

Niet zomaar een woord, vitale organisatie. Je zorgt voor een goede sfeer, juiste mensen op de juiste functies, laag verzuim en verzuim bespreekbaar maken. Het vergt een voorbeeldfunctie en echte keuzes. Dat kan alleen als de leidinggevende zich als leider opstelt en niet aan micro-management doet. Als je de ruimte biedt aan je medewerker om zijn of haar verhaal te doen als die zit met een situatie op het werk of thuis. En als jullie organisatie als geheel ervoor durft te kiezen om medewerkers écht op de plek te zetten waar ze het meest tot hun recht komen. Gezonde medewerkers die met plezier werken, kunnen ook langer doorwerken. Dat zorgt voor meer rust in de organisatie en minder aanvullende kosten.

Inspirerend leiderschap
Werknemers hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Met een inspirerende leider in de voorbeeldrol wordt het makkelijker en meer vanzelfsprekend om die verantwoordelijkheid te nemen. Laat zien welke potentie je hebt, als leidinggevende over het team én over je eigen gezondheid! Goed zijn in je vak is niet meer voldoende om goed te kunnen functioneren op het werk. Wanneer je fysiek, mentaal en emotioneel in balans bent, ben je beter voorbereid op de veranderende omstandigheden. Je bent ook creatiever, productiever en minder vaak ziek. Je kunt werk en privéleven beter combineren. De kans dat je tot je pensioenleeftijd kunt blijven werken is daarmee veel groter.

Een gezonde medewerker voorkomt niet alleen de enorme kostenpost die een langdurige ziekte of burnout met zich meebrengt, hij of zij creëert ook actief meerwaarde. Gezonde teams leveren een grote bijdrage aan bedrijfsresultaten. Dus pak ook je rol als werkgever! Niet omdat de medeweker geen verantwoordelijkheid zou hebben, maar omdat het misschien wel de grootste bijdrage is die je aan het bedrijfsresultaat kunt leveren. Ga in gesprek met de medewerkers, creëer bewustwording over een gezonde leefstijl. Wat levert het jou én de medewerker op als je een bijdrage levert aan een gezonde bedrijfscultuur en persoonlijke gezondheid? Inspireer en faciliteer daarmee alle medewerkers om de regie te nemen over hun eigen gezondheid en inzetbaarheid. Ongeacht de functie of plaats in de organisatie.

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap komen hier samen. En dat hoeft niet veel tijd of inspanning te kosten. Er bestaan diverse subsidiemogelijkheden op dit terrein, Daarvoor hoef je het dus niet te laten. Als vitaliteitsexpert en voormalig HR-adviseur bied ik verschillende interventies aan, waarvan persoonlijke leefstijl – en vitaliteitscoaching voor dit doel veruit het meest effectief is. Elke euro die wordt geïnvesteerd in preventie levert tussen €2,50 – €9,- op.

Over de auteur
Joanna den Houdijker was HR-specialist bij Schneider Electric Systems en specialiseerde zich als vitaliteitsexpert. Tegenwoordig ondersteunt ze met haar bedrijf Pure Life Design HR-afdelingen door medewerkers zodanig te coachen dat opkomende burn-out-klachten niet resulteren in langdurige uitval, maar in herstel en toegenomen flexibiliteit en inzetbaarheid van de betreffende medewerker.