Blog // Een klein gebaar met grote betekenis

Het compliment dat je vanmorgen gaf aan jouw buurman over zijn nieuwe schoenen heeft hem de hele dag doen glimlachen. Wat weer aanstekelijk werkte op zijn collega’s, vrienden en familie. Zo’n klein gebaar met zo’n grote betekenis voor een ander en zo’n grote impact op de omgeving… dat laat ons nadenken over welke gevolgen kleine acties kunnen hebben.

Het verschil maken
Wanneer de directie een beslissing neemt, dan kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor het hele bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de keuze om een locatie te openen of juist te sluiten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de financiële situatie van een bedrijf, maar ook op maatschappelijk gebied invloed op meer of minder werkgelegenheid. Een ander voorbeeld is wanneer een manager een leiderschapsstijl hanteert met een focus op kwaliteit. Hiermee kan vertrouwen, optimisme, hoop en veerkracht worden ontwikkeld onder medewerkers, wat leidt tot betere individuele en organisatie prestaties. Maar invloed zit vaak ook in hele kleine dingen, zoals het wel of niet op tijd komen en goed of fout parkeren. De manager heeft een voorbeeldfunctie en medewerkers en collega’s volgen in veel gevallen het gedrag van de (informele) leider.

Ook wanneer jij zelf kleine acties onderneemt, zoals oprecht luisteren naar collega’s, informatie delen of vragen stellen over hoe anderen over een bepaald onderwerp denken, dan kan dat ertoe leiden dat er betere ideeën en inzichten ontstaan. Samen draag je bij aan een creatief proces door elkaar uit te dagen en aan te vullen. Samen weet je immers meer dan alleen. Jij kan het verschil helpen maken.

Er is ook een andere kant
Slechts kijken naar het grote plaatje kan je doen laten blindstaren. “Zooming out” is daarom ook belangrijk. Zonder dat te doen kan men geobsedeerd raken door details. En op de werkvloer zijn mensen vaak gewend dingen blind op een bepaalde manier te doen terwijl een kleine verandering in werk- of denkwijze een heel ander perspectief kan bieden. Denk aan de buitenstaander met een frisse en heldere blik op een zaak waardoor een project een hele andere wending kan krijgen. De praktijk van Freelancers United is erop gericht om juist met een frisse en vernieuwende blik naar de zaken te kijken. Om op die manier het verschil te maken.

Complimentendag
Nog even terug naar dat kleine gebaar en het compliment over de nieuw schoenen van de buurman. Op maandag 1 maart is het Complimentendag, wist je dat? Bedenk daarom nu alvast wie een compliment verdient en laat de ander eens glimlachen. Wie weet wat de impact kan worden?