Blog // POLITIEK GENEUZEL

17 Maart 2021 zijn er weer Tweede Kamer verkiezingen in Nederland! De debatten worden weer op het scherpst van de snede gevoerd om stemmen te winnen. Hierbij mag je jouw stem uitbrengen op een kandidaat van één politieke partij.

Toch gaan er de laatste tijd geluiden op dat het beter zou zijn als men en stem uitbrengt op een mogelijke coalitie en het programma dat daarbij hoort. Uiteindelijk moet er namelijk toch een coalitie gevormd worden en dat is waar de compromissen ontstaan. Maar hoe weet je nu of de punten die jij zo belangrijk vindt niet sneuvelen in het compromis dat wordt gesloten? Zouden dezelfde punten sneuvelen als er een andere coalitie gaat regeren? Het komt erop neer: wie gaat er zijn zin krijgen?

Politiek
Politiek is de wijze waarop iets wordt bestuurd of georganiseerd. Meestal wordt politiek in de praktijk gebruikt om invloed uit te oefenen op de mening van mensen om daarmee iets te bereiken. Als dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie is dat goed. Toch heeft het bedrijven van politiek ook een negatieve klank en erger ik me er binnen organisaties ook met enige regelmaat aan. Allereerst omdat het vaak om persoonlijke belangen gaat in plaats van het gemeenschappelijk doel. Met andere woorden het gaat om ‘wie krijgt zijn zin’ en niet ‘wie heeft er gelijk’. Een andere reden is, omdat er overdadig politiek wordt bedreven. Het lijkt tegenwoordig een doel op zich en leidt daarmee af van waar het allemaal eigenlijk om gaat. Mensen zijn vaak bezig met het beschermen van de eigen positie en minder met het uitvoeren van de eigen werkzaamheden. Het gevolg hiervan: onvoldoende interne communicatie door de kaarten tegen de borst en troefkaarten achter de hand te houden. Dit is het perfecte recept voor speculaties en onzekerheid, maar ook voor achterklap en jaloezie.

Politiek geneuzel als onderdeel van de organisatiecultuur
Hoe komt het dat bij sommige organisaties politiek bedrijven zo dominant aanwezig is dat het een integraal onderdeel is van de organisatiecultuur? Hier zie ik meerdere oorzaken voor. Het begint met het formuleren van de doelstellingen. Als de doelstellingen onvoldoende scherp geformuleerd zijn komt er discussie en wordt er te veel stilgestaan bij (onnodige) details of bijzaken. Een andere oorzaak kunnen onvoldoende afgebakende of onduidelijke taken en verantwoordelijkheden zijn waardoor mensen hun eigen koninkrijk kunnen creëren. Of de onderliggende processen zijn niet goed op elkaar afgestemd of niet efficiënt ingericht. Hierdoor wordt ruimte geboden voor discussie over en aandacht voor bijzaken. En tot slot gaat het over hoe men met elkaar omgaat. Ligt de focus op wat niet goed gaat (negatieve feedback)? Is er sprake van een “afrekencultuur”? Communiceert men beperkt? Allemaal ingrediënten die bijdragen aan ‘politiek geneuzel’ waardoor er veel tijd en productiecapaciteit verloren gaat.

Regeerakkoord
De grootste politieke speler binnen bedrijven is het topmanagement. Om onnodig politiek handelen te verminderen en daarmee het rendement van de organisatie te verhogen, is een kundig en krachtig management nodig. Het tij kan bijvoorbeeld gekeerd worden met een krachtig leiderschaps- en cultuurprogramma waarin alle “politieke” partijen een gezamenlijke coalitie vormen met een regeerakkoord waarin is opgenomen wat het team moet bereiken, wie wat doet en welke skills daarvoor nodig zijn, via welke processen dit wordt bereikt en tot slot hoe men met elkaar omgaat in het kader van teameffectiviteit.

Informateur
Als jij een (in)formateur zoekt bij het vormen van jouw team, dan ondersteunen we jou graag bij het samenstellen van de (juiste) coalitie, een gemeenschappelijk regeerakkoord en het spreken van dezelfde gemeenschappelijke taal om zodoende het rendement van jouw organisatie te verhogen.

Nieuwsgierig? Neem dan gerust contact met ons op!