Blog // GOED WERKGEVERSCHAP

Is dat een onbaatzuchtig streven? Of misschien toch vooral een prijzenfestijn van ‘kijk mij nou’ en ‘dat rekruteert zo lekker weg’. Geen organisatie zal voor dat laatste uitkomen, hoogstens is het welkome bijvangst. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik kan in het weken durend festival der zelfverering, de ene niet meer van de andere bekroning onderscheiden.

Goed werkgeverschap is natuurlijk een prachtfeit om te etaleren en te vieren. Hopelijk dient het vooral ter inspiratie van minder begeesterde broodheren. Ik zou een lans willen breken voor 1 prijs. Zodat we collectief weten wat een podiumplek nu echt waard is. En, stug doordravend, er naast wervingsvoordelen en merkvoordelen ook duidelijke andere voordelen aan kleven. Businessopportunities bijvoorbeeld. Belastingvoordeel of een andere voorkeursbehandeling door de overheid, weet ik veel.

Gek genoeg weet ik ook al een paar voorwaarden voor een deugdelijke (in)richting ervan:

1. anonieme enquete van wie het betreft (en dus geen ruimte voor toelichting of nuancering door de werkgever)
2. innovatie, waardengedrevenheid, duurzaamheid, brede diversiteit, gezondheid en ontwikkeling van individu en organisatie vormen de basiscriteria.
3. omvang en winstgevendheid van de organisatie spelen geen rol
4. het rapport met aanbevelingen wordt door de CEO in ontvangst genomen.

Als de prijs al voldoet aan de basale doch wezenlijke norm van onderzoek (je hoort dit natuurlijk aan de medewerkers ter beoordeling over te laten en niet aan de invultalenten van een HR medewerker) dan is bij mijn weten in de huidige onderscheidingen de flexibele schil nog altijd structureel uitgesloten van deelname. Logisch want het heet in onze hang naar duidelijke definities niet voor niets médewerkertevredenheid en goed werkgéverschap. Aangezien de flexibilisering van talentpools alleen maar toeneemt (zei zij stellig..) laten we met die keuze een ongekend potentieel onbenut. Juist de freelancers, met hun brede scope aan opdrachtgevers, moeten hun oordeel vellen over wat zij ervaren, moeten serieus genomen worden als ambassadeurs en zijn bovenal deel van het succes.

Er bestaat trouwens ook een prijs voor de Beste Freelancer; de Feelancer of the Year Award. Lijkt mij een typisch gevalletje appels met peren. Die schuiven we wat mij betreft in 1 handeling in bovenstaande decoratie. Moeten we alleen nog even bedenken hoe we het eerbetoon noemen. Concours der betamelijkheid? Of gewoon de nationale barometer?