Blog // PRAAT MEE OVER ZZP

Beste FU’er

De afgelopen maanden is ‘de zzp’er’ veel in het nieuws geweest. Werkgevers waren van mening dat zzp’ers een pensioen moesten aanleggen, de VAR-verklaring ligt onder vuur en Den Haag liet een proefballonnetje op over de reductie van belastingvoordelen voor zelfstandigen.

Hannah Jansen Morrison, al jaren aangesloten bij ons netwerk, wond zich op over een aantal aspecten van deze discussie. Waarschijnlijk zijn er velen onder jullie die zich ook persoonlijk geraakt voelen door dit onderwerp. Het gaat immers om onze identiteit en passie.

Hannah heeft ons benaderd met de vraag of we als netwerk gezamenlijk kunnen optrekken: samen staan we immers sterker. Als Freelancers United willen we haar (en jullie) hierbij graag ondersteunen. Wij vinden het namelijk belangrijk om een platform te zijn voor ons netwerk in de maatschappelijke dialoog die ons raakt. Wel willen we er nadrukkelijk bij vermelden dat wij de discussie faciliteren, maar er geen stelling in nemen. Want wij vertegenwoordigen alle freelancers en ieder heeft recht op zijn of haar eigen mening.

UITNODIGING
Wij willen je uitnodigen om jouw mening te geven over de positie van de zzp’er. Samen weten we veel meer. Het doel is om via de gezamenlijke discussie een scherp standpunt te creëren. Door je te laten horen, draag je daaraan bij. En wellicht leidt de dialoog wel tot politieke invloed.

DEELONDERWERPEN
Als je wat dieper in het onderwerp van de zzp’er duikt, is het behoorlijk complex. Daarom hebben we het opgedeeld in deelonderwerpen (zie hieronder). Wil je reageren? Doe dit per deelonderwerp. Missen we nog een onderwerp? Dan horen we het ook graag.

Dit zijn de deelonderwerpen die wij vooralsnog willen prioriteren:

1. Dé zzp’er bestaat niet.
Er bestaat nogal een rijke variatie binnen de groep van ca. 800.000 zzp’ers. Maar in de discussie worden ze allemaal op één hoop gegooid. Dit vertroebelt het gesprek, omdat er kansarme zelfstandigen zijn die niets te maken hebben met succesvolle kenniswerkers. Wij zien drie groepen:

A. Kansarme groep. Dit is de groep die voor zeer lage tarieven werkt, zelfs uitgebuit wordt of verkapt werkloos is.
B. Professionele (kennis)werkers. Deze groep is vanuit overtuiging zelfstandig. Zij worden gedreven door vrijheid, passie voor hun vak en diversiteit in werkzaamheden. Dit is de groep die wij als Freelancers United vertegenwoordigen.
C. Payroll. Een constructie die in opkomst is. Feitelijk werken deze mensen op detacheringsbasis via tijdelijke contracten. Deze groep wordt niet gerekend tot de zzp’ers, maar zorgt er wel voor dat de volledige groep met ‘losse’ contracten of opdrachten feitelijk groter is dan voorgesteld. Wat effect heeft op de discussie.

Vraagstuk: Hoe bewaak je dat er geen ‘generieke’ ZZP-oplossingen worden geformuleerd? Daarvoor is de groep immers te ‘divers’.

2. Zitten de juiste mensen aan tafel?
Er wordt nu een rapport opgetekend door het Interdepartementaal Beleidsonderzoek. Dit gaat officieel over de positie en groei van zelfstandigen, maar richt zich zeker ook over de overheidsfinanciën. Een aantal dagen geleden werd bekend dat dit rapport in mei volgend jaar verschijnt. Het kabinet neemt op basis daarvan evt. maatregelen.

Vraagstuk: Dit rapport toont aan dat zelfstandigen niet aan tafel zitten terwijl er over hen gesproken en besloten wordt. Volgens ons is dat kwalijk en ouderwets. Hoe zorgen we ervoor dat zelfstandigen, wel actief in de discussie participeren?

3. Behoefte aan flexibiliteit in de arbeidsmarkt.
De flinke toename in het aantal zelfstandigen de afgelopen jaren komt mede door de behoefte aan flexibiliteit Zowel bij werkenden als bij organisaties. Dit is een beweging die je naar onze mening niet remt. Sterker, wij vinden dat je deze beweging moet stimuleren. Want creativiteit, economische duurzaamheid en innovatie komen voort uit flexibiliteit en diversiteit.

Vraagstuk: Onze stelling is dat de overheid eerst een besluit moet nemen over hoe flexibel en eenvoudig de arbeidsmarkt moet zijn. Pas daarna is het zinvol om de bijbehorende belastingen, bezuinigingen etc. onder de loep te nemen. Wij zijn erg benieuwd hoe jij dat ziet.

Wil jij actief participeren in de FU-groep die het debat aangaat? Meld je dan bij ons aan door een e-mail te sturen naar we@freelancersunited.nl.