Marketingcommunicatie specialismen

Marketingcommunicatie gaat als sleutelpositie over het vertalen van de marketingstrategie naar de communicatie naar de doelgroep.

// managen van de strategie

1. Generalist

CAMPAIGN MANAGER
Een campaign manager is verantwoordelijk voor het opzetten en managen van een campagne voor de organisatie.

PROJECTMANAGER
Een projectmanager is verantwoordelijk voor het opzetten en managen van een project voor de organisatie.

EVENT MANAGER
Een event manager is verantwoordelijk is voor alle aspecten die bij de organisatie en uitvoering van evenementen komen kijken.

BRAND ACTIVATION SPECIALIST
Een brand activation specialist richt zich op het slim, creatief en effectief onder de aandacht brengen van een merk of nieuw product. Een brand activation specialist werkt vaak nauw samen met een PR manager en/of een thema
manager.

THEMA MANAGER
En thema manager is verantwoordelijk voor het opzetten en managen van een thema gerichte campagne voor de organisatie die inspeelt op een actueel thema.

PARTNERSHIPS MANAGER
Een partnerships manager is verantwoordelijk voor samenwerkingen met een persoon of organisatie om een product, dienst of merk te introduceren voor een nieuw publiek, met als doel de doelgroep te vergroten.

PRODUCTIE MANAGER
Een productie manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aansturen van creatieve producties, zoals commerciële films, radioproducties en podcasts.

TRAFFIC MANAGER
Een traffic manager richt zich op het organiseren en coördineren van een project. Een traffic manager is de sleutelfiguur tussen de klant, leveranciers en de productieafdeling.

2. Accountmanagement

ACCOUNT MANAGER
Een accountmanager richt zich op het managen van accounts (klanten). Hij fungeert als vertegenwoordiger van de organisatie en fungeert als intermediair tussen de organisatie en de accounts.

FONDSENWERVER
Een fondsenwerver richt zich op het verkrijgen van sponsoren en donateurs voor de (non-profit) organisatie.

SPONSOR MANAGER
Een sponsor manager is verantwoordelijk voor het werven en behouden van sponsoren voor de organisatie.

CLIENT SERVICE SPECIALIST
Een client service specialist richt zich op het verlenen van een optimale service aan de klanten van de organisatie. Een client service specialistwerkt B2B.

3. Strategie

MERKSTRATEEG
Een merkstrateeg richt zich op het ontwikkelen en neerzetten van een organisatie als merk door middel van merkpositionering, propositie-ontwikkeling en marketing- en communicatiestrategie.

CHANGE MANAGER
Een change manager is verantwoordelijk voor het bedenken en coördineren van veranderingsprocessen, zoals: strategische veranderingen, operationele veranderingen, technologische veranderingen en attitudeveranderingen.