Categorieën

HR CREATE

Met trots presenteren wij een greep uit onze projecten waarmee wij organisaties met hun vraagstukken hebben geholpen. Projecten waar wij met veel plezier, vakliefde en vernieuwende oplossingen aan hebben samengewerkt met onze eigen professionals en/of met HR specialisten uit onze HOOP.

Building Heroes

Detachering bouw- en infraprofessionals

The ultimate story van Building Heroes: Een heel sterk verhaal! Dat begint intern. Als organisatie heb je namelijk helemaal niets aan een gaaf merk en ‘state of the art’ communicatiekanalen als de gecreëerde verwachtingen niet worden waargemaakt. Ieder contactmoment daarin is bepalend voor de reputatie van het merk en de loyaliteit van de klanten. En dat vraagt wat van alle medewerkers. Van hun gedrag onderling, naar hun klanten en naar kandidaten.

En om dat allemaal op dezelfde manier te vertellen – met dezelfde passie –  is waar behoefte aan is om hun  merk en duurzame succes te realiseren. Hoe?

Doordat wij voor Building Heroes in de Human Agenda een integrale HR-aanpak hebben neergezet. Het fundament hiervoor hebben we gelegd in kernwaarden (QVIEW). Het bestaansrecht van Building Heroes, waarin hun kwalitatieve blik op vakmanschap, innovatie, echtheid, wederkerigheid en kwaliteit van leven is vastgelegd. De manier waarop ze met elkaar samenwerken en garanderen wat ze beloven in hun communicatie.

Net zo hard hebben we gewerkt aan leiderschap. Om met elkaar effectief en doelgericht te werken hebben we een nieuw organisatiemodel neergezet met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.

Het Rookie to Master Hero Programma. Een ontwikkelprogramma dat medewerkers in staat te stelt te excelleren in hun functie, op de unieke Building Heroes manier. Niet alleen door vaardigheidstrainingen, maar ook vakmanschap trainingen en de Hero Assembly bijeenkomsten waarin we leren van elkaar en elkaar helpen beter te worden.

Het juiste gedrag en resultaten wil een organisatie als Building Heroes belonen. Daarom hebben we een marktcompetitief beloningsmodel en bonusprogramma geïmplementeerd. Belonen gaat verder dan geld. Als onderdeel van onze totale beloningsfilosofie is daarom een erkenningsprogramma rondom de kernwaarden opgezet en hebben we dat tezamen met het Voice of the Hero programma geïmplementeerd. Een programma waarin we elkaar inspireren en waarin we een echte dialoog met elkaar aangaan.

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (CCEP)

Naast onze freelancers ter vervanging van vaste CCEP medewerkers, hebben onze eigen HR professionals o.a. de verkoop van een bedrijfsonderdeel mogen begeleiden. Naar aanleiding van veranderende marktomstandigheden voor de equipment vloot (coolers, vendors en fountain) had CCEP-NL het voornemen haar technische onderhoudsafdeling onder te brengen bij een externe provider. Wij hebben samen met het projectteam gewerkt aan het voorbereiden van de sociale dialoog met de Ondernemingsraad, de vakorganisaties en de medewerkers. Gezamenlijk is een zorgvuldig project- en communicatieplan opgezet voor alle betrokken stakeholders.

CCEP nam haar verantwoordelijkheid om de medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden in de overgang van haar medewerkers naar deze nieuwe werkgever die op 1 mei 2020 is geeffectueerd. In goede dialoog met de overnemende partij is gezorgd voor een onboardingprogramma zodat medewerkers zich direct welkom voelen.

SHARE COMPANY GROUP

Digital information management

Binnen Share Company was de concrete vraagstelling om meer grip te krijgen op het aantrekken, binden en boeien van medewerkers. Met het gehele managementteam zijn we aan de slag gegaan door inzichtelijk te maken welke groepsdynamieken hierbij van invloed kunnen zijn. Hiertoe is ons teameffectiviteitstraject ingezet, ondersteund door de drijfveren analyse van MyDrives. Dit heeft geresulteerd in het effectiever samenwerken aan de formulering van de HR-visie en agenda. Onze consultants hebben geholpen met het aanbrengen van focus, prioriteiten stellen en duidelijke besluiten nemen en deze communiceren.

LAMBWESTON

Aardappelproducten

Met de verregaande internationalisering die dit mooie bedrijf meemaakt, is een sterke HR-supportafdeling onontbeerlijk. Dit vraagt om een review van bestaande processen, bezetting en gewenste dienstverlening. Onze HR-consultant heeft in een periode van ongeveer drie maanden gezorgd voor het aansturen en verbeteren van deze HR-Support-afdeling. In die periode is gezorgd voor het stroomlijnen van HR-processen en het invoeren van een organisatiemodel met HR-business partners met de juiste ondersteuning. Verder is zorggedragen voor het vergroten van de interne samenwerking en, daaropvolgend, het imago van HR. De organisatie is hiermee klaar om de uitbreiding en internationale dynamieken op de juiste manier in goede banen te leiden.

AHA DE MAN

Aanleg en onderhoud golfbanen

We make golfers happier! AHA de Man bestaat inmiddels 100 jaar en is partner in het onderhoud, de aanleg en de vernieuwing van golfbanen. Of het nu gaat om het dagelijks onderhoud van een golfbaan, om verbetering van de bestaande holes of waterproblematiek in de baan die extra aandacht nodig heeft. Ook het ontwikkelen van een compleeet nieuwe golfbaan, de medewerkers van AHA de Man BV geven het hun volle aandacht. Als gevolg van de verkoop van een bedrijfsonderdeel viel AHA de Man niet meer onder de werkingssfeer van hun CAO en moest verplicht over naar de algemeen verbindend verklaarde CAO voor de Groenvoorziening.

Onze eigen HR-professionals hebben de overgang naar de CAO voor Groenvoorziening en het bijbehorende pensioenfonds begeleid. Hierbij zijn o.a. overgangsmaatregelen afgesproken met de betrokken vakorganisatie om alle medewerkers een financieel gelijkwaardig pakket te bieden. Uiteraard diende dit alles ook verwerkt te worden in de administratie. En om dit goed te doen is tevens een nieuw functiehuis opgezet. Daarmee hebben we de ruggengraat waar het totale HR-beleid op rust neergezet en kan AHA de Man zich richten op verdere ontwikkeling en de groei van het bedrijf en haar medewerkers.

Vanuit het groeiperspectief hebben we AHA de Man ook mogen ondersteunen tijdens een due dilligence onderzoek. Samen is onder de projectnaam Eagle onderzocht wat de kansen en risico’s op HR-gebied waren indien AHA de Man een andere organisatie zou overnemen en integreren. Naast groei ging het uiteraard ook om een goede en snelle service naar klanten rondom het onderhoud van de benodigde apparatuur. Dit bedrijfsonderdeel is ondergebracht bij een externe partij die een snelle en goede service kan verlenen, en flexibeler in kan spelen op de seizoensinvloeden en de capaciteit van de werkplaats. Hiermee is een meer efficiënte dienstvoering bereikt.

SCHNEIDER ELECTRIC

Technologische industriële dienstverlening

Eén van onze senior consultants heeft een project geleid waarbij het EMEA-hoofdkantoor van de divisie Pelco is verplaatst. Dit had ook consequenties voor de werkgelegenheid. Sociaal overleg, communicatietraject, trainen en instrueren van leidinggevenden, onderhandelingen met werknemersvertegenwoordiging en advocaten en het afronden van individuele overeenkomsten zijn voorbeelden van de manier waarop wij deze reorganisatie hebben begeleid.

COWMANAGER

Innovatie

CowManager en start-up zusterbedrijf FastFocus zijn twee prachtige bedrijven voor ondernemende slimme mensen met oog voor precisie. De naam CowManager zegt het eigenlijk al. Via oor-sensoren wordt de informatie over de gezondheid van koeien gemonitord, wat essentieel is voor het succes van een melkveebedrijf. Door koeien met grote precisie te monitoren kan exact de aandacht worden gegeven die ze nodig hebben. Het gebruik van de technologie van CowManager bespaart tijd en kosten voor o.a. dierenartsen, verbetert de algemene gezondheid van de veestapel en verhoogt de melkproductie. Na het succes van CowManager is met dezelfde passie FastFocus opgestart.

FastFocus is een vergelijkbaar monitoringssysteem, maar dan voor ziekenhuispatiënten. We leven immers in een tijd waarin de kosten van patiëntenzorg tot een extreem niveau zijn gestegen. De werklast voor verpleegkundigen en artsen is veelal verschoven van patiëntenzorg naar administratieve of managementtaken. Daarom de innovatieve manier van patiëntbewaking: het FastFocus Wireless Patient Monitoring System. Het is speciaal ontwikkeld voor het langdurig meten en bewaken van de bewegingsactiviteit en vitale functies van patiënten op algemene ziekenhuisafdelingen. Zodra een wijziging in een trend optreedt krijgen de verpleegkundigen / artsen daar een melding van en kunnen in een vroeg stadium de benodigde zorg toepassen.

Categorieën

MC CREATE  

Merkessenties

Visual identities

Keymessages

Campagnes

Stationary

Print

Websites

Fotografie

Video

Giveaways

Events

HR CREATE

Expectation Cycle