Hoofd Communicatie & Marketing bij Ziekenhuis Gelderse Vallei

 Ede     36 uur      Loondienst      n.t.b.
 Ede      36 uur
 Loondienst       n.t.b.

Als hoofd communicatie en marketing bij Ziekenhuis Gelderse Vallei ben jij eindverantwoordelijk voor de afdeling communicatie en marketing. Jij stuurt als manager onze enthousiaste professionals op een coachende en positieve wijze aan en je bent tegelijk meewerkend in het team. Je werkt vanuit de grote lijnen en richt je op het benutten van de kwaliteiten van alle professionals, de onderlinge verbinding en het resultaat. Met elkaar werken jullie aan onze merkpositionering, de interne communicatie en de communicatie gericht op o.a. patiënten, verwijzers en verzekeraars. Je werkt nauw samen op strategische onderwerpen, innovatie, en kwaliteit van zorg met je collega’s binnen de concernstaf. Je geeft vanuit jouw rol strategisch advies aan de raad van bestuur, medische staf en overige organisatieonderdelen. Ook adviseer je over de rol die het bestuur hierin kan vervullen; jij snapt als geen ander de werking van de bestuurlijke wereld.

Als strategisch meewerkend voorman/vrouw ben je verantwoordelijk voor de corporate communicatie en branding van het ziekenhuis. De werkgeverspropositie(employer branding), de interne communicatie en de kwaliteit van de doorontwikkeling van de afdeling zijn belangrijke speerpunten. Daarbij staat dit jaar online communicatie en de veranderende context, waarin digitale zorg en patiënten communicatie sterk groeit, als belangrijke communicatie-uitdaging centraal. Aan jou de uitdaging om met jouw kennis en ervaring een bijdrage te leveren op het gebied van zorgcommunicatie.

Met jouw coachende en faciliterende leiderschapsstijl en het managen op rollen, taken en verwachtingen werk je samen met je afdeling en realiseer je de visie en ambitie voor de toekomst van het ziekenhuis. De afdeling valt onder de concernstaf en is volop in beweging. Jij bent adviserend aan, en sparringpartner van, de raad van bestuur en je vertegenwoordigt Ziekenhuis Gelderse Vallei in de contacten met o.a. de media.

Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt een ontwikkeling door zowel in inrichting en aansturing als ook in cultuur en positionering in het zorgnetwerk. De afdeling communicatie en marketing ondersteunt deze beweging maximaal en dat vraagt deskundigheid, professionaliteit, flexibiliteit, modern en innovatief (samen)werken en een ambitieus beleid. Inhoudelijk staat 2022 onder andere in het teken van digitalisering en innovatie, met als belangrijke stap de voorbereiding op het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier. 

We willen een aantrekkelijk ziekenhuis zijn om in te werken, waar professionals zich gehoord en gewaardeerd voelen en eigenaarschap tonen. We zetten hiertoe professioneel leiderschap, dialoog en ontwikkeling centraal, wat bijdraagt aan goede patiëntenzorg en werkplezier. Met instroom, opleiden en behoud van (zorg)professionals zorgen we voor voldoende gekwalificeerd personeel.

Solliciteer direct

En we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  Wie zoeken we?

  • Een netwerker met uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en oog voor detail.
  • Iemand met sterk analytisch en strategisch vermogen, stevige en tegelijkertijd verbindende persoonlijkheid, representatief, oplossingsgericht en integer.
  Je hebt humor en bovenal plezier in je werk.

  Oplossingsgericht

  Sterk in de schoenen

  Sterk in woord en schrift

  Ziekenhuis Gelderse Vallei

  Over Ziekenhuis Gelderse Vallei

  Ziekenhuis Gelderse Vallei is een netwerkziekenhuis dat zich onderscheidt door in te zetten op de positieve effecten van voeding, bewegen en slaap. In samenwerking met regionale, landelijke en internationale (wetenschappelijke) partners ontwikkelt Ziekenhuis Gelderse Vallei toe naar een expert dit gebied. Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt hoogwaardige, goed georganiseerde mensgerichte zorg. Breed toegankelijke basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifieke expertise. Samen met de patiënt en het netwerk werkt Ziekenhuis Gelderse Vallei aan optimale gezondheidswinst door preventie en behandeling, met aandacht voor kwaliteit van leven. Bij deze missie hoort het motto: Gedreven door kennis. Gericht op gezondheid. De centrale locatie is gevestigd in Ede, daarnaast vinden poliklinische behandelingen plaats in Barneveld, Veenendaal en Wageningen. Ziekenhuis Gelderse Vallei is aangesloten bij de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen SAZ. Samen met al die regionale ziekenhuizen werken we aan een gezamenlijke ambitie: het verminderen van ongezondheid en het bevorderen van gezondheid voor meer kwaliteit van leven voor bewoners in de regio, sámen met de patiënt. SAZ profileert zich met: Van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie. Bij die ambitie voelt Ziekenhuis Gelderse Vallei zich thuis.

  Voeding, bewegen en slaap.
  Bouwstenen voor uw gezondheid

  Organisatiestructuur

  De voorzitter raad van bestuur en het lid raad van bestuur vormen een collegiaal bestuur, ieder met eigen portefeuilles. De voorzitter en het lid dragen de collectieve eindverantwoording voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de raad van toezicht.

  De raad van bestuur hecht aan duale besturing en duaal management met de medische staf. Er is co-bestuur, waarbij de voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur medische staf zitting hebben in de raad van bestuur vergadering. Op bestuurlijk niveau nemen zij belangrijke strategische besluiten in gezamenlijkheid.

  Het primaire proces is ingericht aan de hand van tien zorgthema’s. Ieder thema wordt geleid door een themamanager en een vakgroep overstijgend medisch leider op basis van duaal management, waarbij iedere themamanager twee thema’s aanstuurt. Zij worden daarbij door verschillende stafafdelingen zoals geadviseerd en ondersteund. Daar hoort een besturingsfilosofie bij, die uitgaat van denken en werken vanuit het collectief, verantwoordelijkheden die zo laag mogelijk zijn belegd in de organisatie en cultuurwaarden waarin onder meer mensgerichte zorg centraal staat. De afdeling communicatie en marketing maakt deel uit van de concernstaf met een directe lijn naar de raad van bestuur.

  Wat verwachten wij van jou?

  • Je hebt academisch werk- en denkniveau en ruime aantoonbare ervaring met leidinggeven in dynamische, complexe organisaties. Natuurlijk is kennis binnen het vakgebied communicatie en marketing een vereiste
  • Je bent sterk in scenariodenken;
  • Je hebt ruime ervaring met crisiscommunicatie en woordvoering en met het schakelen in je communicatiestijlen (van patiënt tot arts, tot bestuurder of verzekeraar).

  Jij als onderdeel van Ziekenhuis Gelderse Vallei

  We verwelkomen je bij onze afdeling communicatie en marketing (onderdeel van de concernstaf) samen met 10 enthousiaste collega’s: 8 communicatieprofessionals, 1 strategisch marketeer en 1 administratief ondersteuner. Drive, professionaliteit, collegiale samenwerking en onderlinge vervanging zijn voor ons belangrijke pijlers.

  Het team bestrijkt het brede terrein van communicatie: interne communicatie, arbeidsmarktcommunicatie, social media (een groeimarkt), positionering, branding, persvoorlichting, crisiscommunicatie en patiëntencommunicatie in lijn met de verschuiving naar digitale zorg. De afdeling beweegt zich in de gehele kolom van strategisch advies, bestuursondersteuning tot tactisch niveau en operationele uitvoering. Het team staat voor de opgave om aansluiting te houden bij de strategie van het ziekenhuis, waarbij professionaliteit en taakvolwassenheid en klantgerichtheid (intern en extern) leidend zijn. Daarnaast heeft iedereen ruimte om eigen vakinhoudelijke expertise in te brengen en om accenten in het werk aan te brengen die passen bij ieders kwaliteiten.

  En, zijn we een match?

  Neem dan contact op met Marjolein!

  Marjolein van Trigt

  FIXER

  Bel: 06 – 29 55 05 87

  Mail: marjolein@freelancersunited.nl